اخبار و دیزاین

فيلتراسيون چيست

قلب تپنده هر اكواريومي فارغ از نوع آن اكواريوم سيستم فيلتراسيون آن اكواريوم بوده فيلتراسيون اكواريوم از بخش هاي مختلفي تشكيل شده كه عموما به شرح زير است

فيلتر مكانيكي : كه از اسفنج و ابر تشكيل شده جهت جذب قبار و ذرات موجود در آب

بخش متخلخل : مواد و مدياهاي متخلخل جهت كشت باكتري اين بخش را تشكيل ميدهند و ميتوان آن را مهمترين بخش فيلتراسيون ناميد باكتريهاي موجود در اين بخش با تغذيه از ميكرو اورگانيك ها و مواد الي موجود در آب مثل باقيمانده غذا و فضولات ماهي هاي از افزايش امونياك و به تبع ان نيترات و نيتريت و پي اچ جلوگيري ميكنند

بخش جاذب: اين بخش شامل انواع مدياي جاذب ميشود كه ميتوان به مدياهاي جاذب مواد الي مثل پيوريژن و مدياهاي جاذب مواد معدني مثل رزينهاو مداهاي فسفات گير و سيليكات گير اشاره كرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.