پلکو رویال L191

تومان 3/000/000

پلکو گرین فانتوم L200

تومان 1/800/000

پلکو کندی استریپ ال ۱۵ CandyStriped Pleco

تومان 2/500/000

پلکو Lda33

تومان 3/000/000

رد رز سه اینچ

تومان 450/000

آراپشن سه اینچ

تومان 500/000

ایکارد سه اینچ

تومان 700/000

رد دایموند سه اینچ

تومان 500/000

رد کارو بولداگ سه اینچ

تومان 500/000

بلو دایموند بولداگ هالفمون سه اینچ

تومان 500/000

یلو ملون سه اینچ

تومان 550/000

فوجی رد سه اینچ

تومان 550/000

آلبینو پرل کریستال پنج اینچ

تومان 950/000

بلو اسکورپین سه اینچ

تومان 550/000

بلو دایموند پنج اینچ

تومان 1/200/000

بلو برلیانت پنج اینچ

تومان 1/200/000

بلو برلیانت سه اینچ

تومان 350/000

آلبینو پرل چهار اینچ

تومان 950/000

آلبینو پرل کریستال سه اینچ

تومان 600/000

بلو آنجل

تومان 400/000

بلو سفیر سه اینچ

تومان 400/000

لئو پارد سه اینچ

تومان 400/000

پیژن چکر بورد سه اینچ

تومان 400/000

فایر فانیکس سه اینچ

تومان 380/000

سید آکواویترو ۱۵۰ میل

تومان 500/000

سید آکواویترو ۳۵۰ میل

تومان 750/000

سید آکواویترو ۱۰۰۰ میل

تومان 1/850/000

ماتریکس سیکم ۱۰۰۰ میل

تومان 1/050/000

دنیترات سیکم ۵۰۰ میل

تومان 600/000

سیف سیکم ۲۵۰ گرم

تومان 1/050/000

سی ژل سیکم ۲۵۰ گرم

تومان 420/000

سیکم فوکوس

تومان 150/000

استیبیلتی سیکم ۳۲۵ میل

تومان 650/000

دیسکس تریس سیکم ۵۰۰ میل

تومان 600/000

seachem-purigen-250ml

تومان 390/000

متروپلکس سیکم

تومان 350/000

پرایم سیکم ۵۰۰ میل

تومان 910/000

اینتایس سیکم ۲۵۰ میل

تومان 550/000

پمپ هوا تترا آی پی اس ۳۰۰ (aps300 tetra)

تومان 1/150/000

پمپ هوا تترا آی پی اس ۱۵۰ (aps150 tetra)

تومان 660/000

ابر سایمک جی بی ال ۲۵۰ گرم

تومان 820/000

continuum-flora viv Fe-250ml

تومان 250/000

kordon-AmQuel plus-250ml-آماده_ساز_قوی_آب_شور_شیرین

تومان 120/000

ایک اتک کوردون

تومان 220/000

فیلتر سطلی ایهایم 2217

فیلتر سطلی ایهایم 2213

تومان 3/300/000

سیکم(سیچم) پولی گارد

تومان 115/000

سیکم(سیچم) کمبو آلرت

تومان 270/000

غذای پولکی ویپان سرا

تومان 30/000

 سرا مایکاپور(mycopur)

تومان 240/000

سرا فیشتامین

تومان 90/000

آکوافارست فیش وی

تومان 280/000

آکوا فارست پرو بایو اف(pro bio f)

تومان 550/000

آکوا فارست ان پی پرو 50 میل

تومان 280/000

ای دی ای گرین باکتر(green bacter)

تومان 170/000

ای دی ای بایو ریو

تومان 600/000

ای دی ای کود مایع نیتروژن

تومان 470/000

ای دی ای کود مایع عمومی (meutral k)

تومان 470/000

ای دی ای کود مایع پتاسیم(brighty k)

تومان 130/000

ای دی ای کود مایع عناصر کمیاب(mineral)

تومان 130/000

بخاری جی بی ال 300 وات(pro temp)

تومان 1/600/000

aquael-cleaner-s

تومان 130/000

پمپ هوا اوکسی بوس آکوال ۲۰۰ پلاس

تومان 400/000

120-seachem-pristine

تومان 200/000

continuum_exxodus-nitryx-brick

تومان 800/000

continuum-Kent Marine » Turbo-Calcium

تومان 180/000

continuum-exxodus_nitryx

تومان 350/000

فرکشن دی کوانتینیوم ۵۰۰ میل

تومان 650/000

ايريز cl سی ال برایتول ۲۵۰گرم

تومان 600/000

brightwell-fastart-F-2L

تومان 800/000

brightwell-micro bacter lattice-1L

تومان 750/000

نوریش سیکم ۲۵۰ میل

تومان 500/000

فلوریش نیتروژن سیکم ۲۵۰ میل

تومان 350/000

فلوریش آیرون سیکم ۲۵۰ میل

تومان 350/000

فلوریش ادونس ۲۵۰ میل

تومان 350/000

seachem-flourish-250ml

تومان 350/000

seachem-flourish excel-250ml

تومان 350/000

تستر آمونیاک سیکم

تومان 450/000

seachem-clarity-500ml

تومان 260/000

رنیو_کربن جدید سیکم ۲۵۰میل

تومان 370/000

دیسکس بافر سیکم ۵۰۰ میل

تومان 800/000

دنیترات سیکم ۱۰۰۰ میل

تومان 750/000

brightwell-micro bacter7-500ml

تومان 280/000

brightwell-florin bacter-250ml

تومان 280/000

Seachem GarlicGuard 100ml

تومان 95/000

Seachem Amguard 100

تومان 90/000

Seachem Clarity 250

تومان 190/000

JBL Grana Cichlid

تومان 230/000

گرانا دیسکس کلیک جی بی ال

تومان 550/000

ردلاکس کلین برایتول ۲۵۰ میل

تومان 450/000

برگ کاتاپا ایکس ال

تومان 450/000

بلک واتر برایتول ۲۵۰ میل

تومان 350/000

brightwell Remineralize 250

تومان 450/000

brightwell PH 250 +

تومان 400/000

ایریز سی ال برایتول ۵۰۰ میل

تومان 650/000

brightwell microbacter 7 500ml

تومان 280/000

برایتول بلک واتر 250 ml

تومان 450/000

PH-Test 6.0-7.6

تومان 110/000

ابر سایمک جی بی ال ۲۵۰ گرم

تومان 750/000

فیلتر سطلی ایهایم 2215

تومان 4/000/000

پد(ابر‌)سایمک1000 گرم

تومان 2/200/000

Symec 500g

تومان 1/200/000

Tormec 1000ml

تومان 120/000

SilikatEx Rapid

تومان 230/000

سیلیکات EX

تومان 230/000

کیسه مدیا

تومان 30/000

سیچم پولیگارد

تومان 115/000

seachem Matix Carbon 500ml

تومان 500/000

brightwell AminOmega

تومان 280/000

ایزی تست جی بی ال

تومان 240/000

سرا بکتاپور

تومان 250/000

آیون اکسچنج رزین (ION EXCHANGE RESIN)

تومان 170/000

aquael-cleaner-m

تومان 130/000

brightwell_discus code-250ml

تومان 110/000

brightwll-razor-500ml

تومان 200/000

JBL Novo bits 110 g

تومان 95/000

موزائیک لِِِِِِئوپارد 3 اینچ

تومان 450/000

brightwell DiscusCode 250

تومان 110/000

رد اسپاتد 4 اینچ

دیسکس رد مپ 4/5 اینچ

دیسکس رد اسپاتد 3 اینج

تومان 160/000

دیسکس آلفا بلو 3 اینج

تومان 155/000

leopard-3inch

تومان 450/000

-3inch دیسکس رد ایگل

تومان 425/000

fire rubby-3inch

تومان 480/000

red alenquer-5 inch

تومان 2/000/000

yellow melon-3/5 inch

تومان 480/000

golden pigen-4 inch

تومان 320/000

red diyamond-3inch

تومان 500/000

fire phonix- 5 inch

تومان 350/000

allpha allenquer wild cros-7 inch

تومان 1/560/000

continuum-bacter clean.F-250ml

تومان 250/000

continuum-flora viv grow-250ml

تومان 250/000

continuum-flora viv K-250ml

تومان 220/000

continuum-flora viv-250ml-فلورا ویو_سرس کربن_جلوگیری از جلبک زدن _

تومان 250/000

aquaforest-pro bio s-10ml

تومان 75/000

aquaforest-NP pro-2L

تومان 450/000

آکوا فارست لایف بایو فیل 1 لیتری

تومان 650/000

ای دی ای باکتر بال

تومان 150/000

no3 plate brighwell

تومان 3/500/000

continuum-exxodus_bac

تومان 320/000

JBL Novo Bits

تومان 95/000

JBL Tabis

تومان 55/000

JBL Grana Discus click

تومان 420/000

brightwell ExtraxPhos pak

تومان 120/000

Seachem Stability 325

تومان 500/000

ای دی ای کود مایع آیرون(iron)

تومان 130/000

No3-Test

تومان 160/000

بیونیترات EX 240g

Algol Pond Direct 250g

Algol Pond Forte 250m

Algol Pond sorb 500ml

PondCheck

PondOxi-Set

AccliPond 500ml

BiotoPond 250ml

MedoPond Plus 250ml

Ektol bac Pond Plus 500ml

FuraPond 24 Tab

GyroPond Plus 500ml

ArguPond Plus 5L

ArguPond Plus 500ml

FloraPond 8Kugeln

CleroPond 500ml

BactoPond 250ml

SediEx Pond 250g

PhosEx Pond Direct 250ml

PhosEx Pond Filter 500g

AlgoPond Green 250ml

FilterStart Pond 250g

StabiloPond KH 250g

StabiloPond Basis 250g

کلسیوم مرین 500g

منیزیم مرین 500ml

تریس مرین 3 5L

تریس مرین 2 5L

تریس مرین 1 5L

TraceMarin 3 500ml

تریس مرین 2 500ml

TraceMarin 1 500ml

فوس EX رپید 250ml

فوس EX رپید 100ml

تروپول 250ml

تروپول 100ml

پی اچ پلاس 250ml

پی اچ ماینوس 250ml

قرص اکسیژن 50 tbl

فیلتر استارت 10ml

دنیترول 250ml

تومان 180/000

دنیترول 100ml

تومان 110/000

کلاینول 500ml

تومان 500/000

کلاینول 250ml

تومان 500/000

کلاینول 100ml

کلیرول 500 ml

کلیرول 250 ml

کلیرول 100ml

بیوتوپول T 50ml

بیوتوپول R 100ml

بیوتوپول 625ml

بیوتوپول 5L

بیوتوپول 500ml

بیوتوپول 250ml

بیوتوپول 100ml

نانو بیوتوپول بتا

نانو کاستا 15ml

بیوتوپول C, 100ml

AquaDur Plus250

AquaDur Malawi250 g

الگول 250ml

الگول 100ml

ضد استرس اکلیمول 5L

ضد استرس اکلیمول 500ml

ضد استرس اکلیمول 250ml

تومان 680/000

ضد استرس اکلیمول 100ml

Sio2-test

Sio2 Reagent

Po4 Reagens

Po4-Test

PH-Test 7.4-9.0

pH Reagens 6,0 – 7,6

PH 3-10 Reagens

Reagens O2

O2-Test

No3 Reagens

No2 Reagens

No2-Test

تومان 120/000

Reagens NH4

NH4-Test

Mg/Ca-Test

Mg Reagens

Mg Test

Ca Reagens

Ca- Test

GH Reagens

GH-Test

KH Reagens

KH-Test

Reagens FE

Fe-Test

Cu-Test

CO2/pH Reagens

Co2-Test

Testlab

Testlab Koi

ProScape Testlab

Testlab Marin

Combi-Set Fe

Combi-Set NH4

Combi-Set Marin

Catappa Nano

Atvitol 50ml

تومان 580/000

Aradol 100ml

Furanol 20tbl

اسپیروهگزول 250ml

تومان 230/000

پانکتول 100ml

تومان 115/000

اودینول 100ml

تومان 115/000

ندول 100ml

گیرودول 100ml

تومان 125/000

اکتول فلویید 125ml

تومان 115/000

Ektol Bac Plus 250ml

جی بی ال فانگول پلاس 200

جی بی ال اکتول کریستال 80 گرمی

سیکم(سیچم) کوپرامین 250

تومان 223/000

سیکم (سیچم) پاراگارد 250

تومان 114/000

Seachem KanaPlex

تومان 300/000

سیکم (سیچم) نئوپلکس

سیچم سولفاپلکس

Seachem Vitality

Seachem TheBag

Seachem PhosGuard 100

تومان 50/000

seachem PhosNet

seachem phosBond

سیکم-سیچم-هایپر سربسیکم

سیکم-سیچم-کوپری سرب

brightwell OrganitR

brightwell NitrateR

brightwell PhosphateR

brightwell MaxAmino

تومان 125/000

brightwell Florin-Fe

brightwell Florin-K

brightwell FlorinMulti

brightwell FlorinGro

brightwell FlorinAxis

brightwell CoralAmino

brightwell CichlidCode

brigtwell Carbonit- P

brightwell Calcion

brightwell AngeLixir

brightwel Alkaline

JBL ProPond Shrimp

JBL ProPond SilkWorms

JBL ProPond Color S

JBL ProPond Growth XS

JBL ProPond Flakes M

JBL ProPond GoldFish S

JBL ProPond All Seasons S

JBL ProPond Autumn S

JBL ProPond Summer L

JBL ProPond Summer M

JBL ProPond Summer S

JBL ProPond Spring S

JBL ProPond Winter S

JBL Iguvert

JBL Herbil

JBL Agivert

JBL Tortil

JBL Energil

JBL Agil

JBL Turtle Food

JBL Calcil

JBL Pro Baby

JBL Rugil

JBL Koi Summer

JBL Koi Maxi

JBL Koi Midi

JBL Koi Mini

JBL Pond Energil

JBL Pond Vario

JBL Pond Coloron

JBL Pond Flakes

JBL Pond Stick 4in1

JBL Pond Stick Classic

JBL Korall Fluid

JBL Mari Pearls

JBL Mari Pearls Click

JBL Maris

JBL Gold Pearls Mini

JBL Gold Pearls Mini Click

JBL Gold Pearls

JBL Gold Pearls Click

JBL Spiruina

JBL Grana Cichlid Click

JBL Krill

JBL Grana

JBL Grana Click

تومان 550/000

JBL Gala

JBL Plankton Pur M

JBL Plankton Pur S

JBL Nobil Fluid Artemia

JBL Novo Baby

JBL Novo Tom Artemia

JBL Novo Bea

JBL Weekend

JBL Holiday

JBL Novo Loti XL

JBL Novo Loti

JBL Nano Betta

JBL Novo Dragon

JBL Nano Prawn

JBL Novo Prawn

JBL Novo Prawn Click

JBL Nano Crabs

JBL Novo Crabs

JBL Holiday Red

JBL Novo Pearl

JBL Novo Pearl Click

JBL Novo Red Refill

JBL Novo Red

JBL Novo Flower Maxi

JBL Novo Flower Mini

JBL Novo Rift

JBL Novo Malawi

JBL Novo Tanganjika

JBL Novo Stick XL

JBL Novo Stick M

JBL Novo Guppy

JBL Novo Vert

JBL Novo Grano Vert Mini

JBL Novo Pleco XL

تومان 550/000

JBL Novo Pleco

تومان 550/000

JBL Novo Artemio

تومان 550/000

JBL Novo Daph

JBL Novo Fex

تومان 550/000

JBL Novo Fil

JBL Novo Bits Click