ارسال لوازم
١- ارسال لوازم داخل استان تهران و البرز توسط اسنپ باكس انجام ميشود و هزينه ارسال درب منزل از خريدار دريافت ميگردد.
٢-ارسال لوازم خارج از استان تهران و البرز توسط تيپاكس بوده و هزينه ارسال درب منزل از خريدار دريافت مي گردد.

ارسال ماهي
١- ارسال ماهى درون استان تهران و البرز توسط اسنپ ماشينى انجام ميشود و هزينه ارسال درب منزل دريافت ميگردد.
٢- ارسال ماهي خارج از استان تهران و البرز بسته به تعداد ماهي و شهر مقصد بين ٢٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان هزينه دارد كه ارسال به صورت هواىيى و زمينى بسته به شهر مقصد انجام مي شود و اين هزينه شامل باكس هم ميباشد كه قبل از ارسال با خريدار هماهنگى هاي لازم انجام شده و هزينه دريافت مي گردد.
٣- ارسال ماهي به خارج از استان تهران و البرز فقط براي خريدهاي بالاي دو ميليون تومان مقدور است.
٤- ماهي هاي ارسالي از بهترين ماهي هى تانك انتخاب ميشود،نگرانى بابت كيفيت آن نداشته باشيد.
درصورتي كه محصول خريداري شده در انبار موجود نباشد و يا قيمت آن در سايت به روز نباشد مبلغ واريزي به حساب شما عودت داده ميشود.